Chính sách cookie

Cookies là những tệp văn bản nhỏ chứa thông tin mà trang web lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn truy cập vào trang web. Cookie này sẽ giúp trang web nhận dạng và theo dõi người dùng khi họ duyệt web.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp dịch vụ cá nhân hơn cho người dùng, cung cấp quảng cáo đích đáng và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.

2. Cách chúng tôi sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau:

  • Cookie cần thiết: Cookie này cần thiết để hoạt động cơ bản của trang web và cho phép bạn sử dụng các tính năng cơ bản như đăng nhập và truy cập vào các khu vực bảo mật.
  • Cookie hiệu suất: Cookie này thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng trang web, bao gồm cách họ tương tác với nội dung trên trang web và thời gian người dùng truy cập trang web. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm của người dùng và tối ưu hóa hiệu suất của trang web.
  • Cookie chức năng: Cookie này cho phép trang web ghi nhớ các lựa chọn của bạn (như ngôn ngữ hoặc khu vực địa lý) và cung cấp các tính năng nâng cao hơn và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể kiểm soát và/quản lý việc sử dụng cookie trên trình duyệt của bạn. Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn chấp nhận hoặc từ chối cookie, và cung cấp các công cụ để bạn xóa cookie đã lưu trữ trên máy tính của bạn.

Tuy nhiên, lưu ý rằng nếu bạn từ chối cookie, bạn có thể không thể sử dụng tất cả các tính năng của trang web.