Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân được thu thập từ bạn khi truy cập vào trang web của chúng tôi. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn. Điều này bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ gửi hàng (nếu áp dụng). Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, để liên hệ và giao dịch với bạn, và để cải thiện trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo quy định pháp luật.

  • Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn, sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý phù hợp.
  • Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập thông tin, trừ khi quy định pháp luật yêu cầu giữ lại một thời gian lâu hơn.

Cookies

Trang web của chúng tôi sử dụng cookies để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Cookies là các file nhỏ chứa thông tin được gửi từ máy chủ web đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên ổ cứng của bạn. Chúng tôi sử dụng cookies để thu thập thông tin về các hoạt động trên trang web của chúng tôi và cung cấp các dịch vụ cá nhân hơn cho bạn.

  • Quý khách có thể từ chối việc sử dụng cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình. Việc từ chối cookies có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng một số tính năng của trang web.