Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng trang web hi88-casino.top, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web này.

Nội dung và thông tin trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo độ chính xác và đầy đủ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc tin cậy vào thông tin trên trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả liên quan đến nội dung trên trang web này thuộc về hi88-casino.top. Bất kỳ việc sao chép, phân phối, sửa đổi hoặc sử dụng nội dung trái với quy định này đều bị cấm.

Các thương hiệu, logo và tên sản phẩm khác nhau được hiển thị trên trang web này có thể là tài sản của các đối tác hoặc bên thứ ba và không được sử dụng mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chủ sở hữu tương ứng.

  • Bạn được phép chỉ sao chép, in và tải xuống nội dung từ trang web này cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
  • Mọi nội dung khác, bao gồm hình ảnh, đồ họa, video, âm thanh, tài liệu và mã nguồn, không được sử dụng, sao chép hoặc phân phối mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Quảng cáo và liên kết

Trang web hi88-casino.top có thể chứa quảng cáo từ các bên thứ ba hoặc liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web được liên kết.

Việc hiển thị quảng cáo hoặc liên kết không đảm bảo hoặc bảo đảm sự liên kết, tài trợ hoặc ủy quyền từ chúng tôi. Bất kỳ việc mua hàng hoặc tương tác với các trang web bên thứ ba khác được thực hiện hoàn toàn trên lựa chọn và trách nhiệm của bạn.

3. Bồi thường tổn thất

Trang web hi88-casino.top không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này.

  • Trang web và nội dung được cung cấp 'như đã có' mà không có bất kỳ cam kết nào về tính khả dụng, độ chính xác hoặc độ tin cậy.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hỏng hóc hoặc virus nào liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng trang web này.